*

Τελευταία θέματα

Αποστολέας Θέμα: ενα conky για την έκδοση 18,3 sylvia.  (Αναγνώστηκε 1304 φορές)

Αποσυνδεδεμένος malapetsasc

  • LMDE Minter
  • Mint Expert
  • *
  • Μηνύματα: 114
  • Thanked: 18 times
  • Karma: 4
    • Προφίλ
ενα conky για την έκδοση 18,3 sylvia.
« στις: Δεκέμβριος 06, 2017, 07:18:01 μμ »


Εγκαθιστούμε το conky-all.
κατεβάζουμε και τοποθετούμε το παρακάτω logo σε ένα κρυφο φάκελο που φτιαχνουμε στον πρωσωπικο μας φακελο με το όνομα .conky.αντιγράφουμε το παρακάτω κείμενο σε ένα αρχείο κειμένου και του δίνουμε το όνομα .conkyrc   (με τελεία μπροστά για να είναι κρυφό αρχείο και αυτό)

alignment top_right
double_buffer yes
gap_x 5
gap_y 5
override_utf8_locale yes
update_interval 1.0
background yes
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_argb_visual yes
own_window_type normal
own_window_class conky-semi
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
minimum_size 200 5
maximum_width 200
use_xft yes
xftalpha 0.5
xftfont Sans:size=7
TEXT

${color #DA1919}${font openlogos:size=18}LinuxMint${image ~/.conky/GoldeMint.png -p 115 -s 60x70 -f 86400}
${font Arial:size=18}${color #4FFF00}18.3 Sylvia
${font openlogos:size=15}${color #4FFF00}${time %a %d %b %Y}
${font openlogos:size=15}${color #F4CC0B}${time %H:%M:%S}
${font size=7}${color #4FFF00}Infos $hr${color }${font }


Kernel: ${alignr}$kernel ($machine)
Uptime: ${alignr}$uptime
User: ${alignr}$alignc${exec whoami} @ $nodename
Filesystem: $alignr${fs_type}
${font size=7}${color #4FFF00}CPU Usage $hr${color }${font }

CPU1 ${alignr}${cpu cpu0}%
${cpugraph cpu0 14, 200 000000 ff0000}
CPU2 ${alignr}${cpu cpu1}%
${cpugraph cpu1 14, 200 000000 00ff00}
${font size=7}${color #4FFF00}Ram Usage $hr${color }${font }

RAM ${alignr}$mem/$memmax
${membar 6, 200 }

Swap ${alignr}$swap/$swapmax
${swapbar 6, 200 }

${font size=7}${color #4FFF00}Filesystem $hr${color }${font }
/ ${alignr}${fs_free /}
${fs_bar 6, 200 /}

/home ${alignr}${fs_free /home}
${fs_bar 6, 200 /home}

${font size=7}${color #4FFF00}Top CPU Tasks $hr${color }${font }

${color #ddaa00}${top name 1}${alignr}${top cpu 1}%${color }
${top name 2}${alignr}${top cpu 2}%
${top name 3}${alignr}${top cpu 3}%
${top name 4}${alignr}${top cpu 4}%
${top name 5}${alignr}${top cpu 5}%

${font size=7}${color #4FFF00}Top RAM Tasks  $hr${color }${font }

${color #ddaa00}${top_mem name 1}${alignr}${top_mem mem 1}%${color }
${top_mem name 2}${alignr}${top_mem mem 2}%
${top_mem name 3}${alignr}${top_mem mem 3}%
${top_mem name 4}${alignr}${top_mem mem 4}%
${top_mem name 5}${alignr}${top_mem mem 5}%

${font size=7}${color #4FFF00}Network $hr${color }${font }

IP (Public): $alignr${execi 600 wget http://checkip.dyndns.org/ -q -O - | grep -Eo '\<[[:digit:]]{1,3}(\.[[:digit:]]{1,3}){3}\>'}

Down: $color${downspeed wlan0}/s ${alignr}
${downspeedgraph wlan0 15,200 000000 ff0000} ${alignr}
Up: ${upspeed wlan0}/s
${upspeedgraph wlan0
15,200 000000 00ff00}$color
Total: ${totaldown wlan0} ${alignr}Total: ${totalup wlan0}

${font size=7}${color #4FFF00}Outbound Connections$hr${color }${font }

${tcp_portmon 1 65535 rhost 0}:${tcp_portmon 1 65535 rport 0}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 1}:${tcp_portmon 1 65535 rport 1}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 2}:${tcp_portmon 1 65535 rport 2}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 3}:${tcp_portmon 1 65535 rport 3}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 4}:${tcp_portmon 1 65535 rport 4}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 5}:${tcp_portmon 1 65535 rport 5}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 6}:${tcp_portmon 1 65535 rport 6}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 7}:${tcp_portmon 1 65535 rport 7}
Από την γραμμή 21
${font Arial:size=18}${color #4FFF00}18.3 Sylvia
μπορείτε να αλάξετε την έκδοση της διανομής σας αν θέλετε να το τρέξετε σε παλαιότερη έκδοση.

Για να τρέχει αυτόματα το conky με την εναρξη του συστήματός σας πρέπει να προσθέσετε την εντολή conky στα προγράμματα αυτόματης εκίνησης του συστήματος.
System:    Host: lmde2 Kernel: 3.16.0-4-amd64 x86_64 (64 bit)
           Desktop: Cinnamon 3.4.6  Distro: LinuxMint 2 betsy
CPU:       Dual core Intel Core2 Duo E8400 (-MCP-) cache: 6144 KB
           Clock Speeds: 1: 2000 MHz 2: 2000 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA G92 [GeForce 9800 GTX / 9800 GTX+]
           Display Server: X.Org 1.16.4 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on NV92 GLX Version: 3.0 Mesa 10.3.2
Audio:     Card-1 Intel 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller
           driver: snd_hda_intel
           Card-2 Logitech QuickCam E 3500 driver: USB Audio
           Sound: Advanced Linux Sound Arc
The following users thanked this post: kosmos890, versys650gr